Ръководство

Настоятелство

 • Инж. Венцислав Иванов – председател
 • Венетка Борисова
 • Петър Петров
 • Инж. Емануил Манолов
 • Инж. Владка Пенчева Сърбова
 • Тошко Крумов
 • Никола Личев

Проверителна комисия

 • Тодор Тодоров – председател
 • Красимира Енева
 • Снежанка Рашевска

Секретар

 • Петър Петров