Ръководство

Настоятелство

 • Красимира Енева – председател
 • Венетка Борисова
 • Петър Петров
 • Анета Серафимова
 • Анелия Христанова
 • Десислава Йорданова
 • Никола Личев

Проверителна комисия

 • Тодор Тодоров – председател
 • Андрияна Тонева
 • Снежанка Рашевска

Секретар

 • Петър Петров
Реклама