МЛАДИТЕ ХОРА МЕЖДУ РЕАЛНОТО И ВИРТУАЛНОТО

МЛАДИТЕ ХОРА МЕЖДУ РЕАЛНОТО И ВИРТУАЛНОТО

Проект с финансовата подкрепа на Фондация „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“

     Все по-голяма част от реалния живот на младите хора преминава във виртуалното пространство. Интернет е такава сфера от живота, за която обикновенно считаме, че децата са по-добре запознати от нас. В действителност децата и младежите имат нужда да натрупат не само технически умения, но и социален опит, за да се възползват от всички възможности на мрежата без да попаднат в беда.

Реклама