Годишно отчетно събрание

Настоятелството на НЧ”Братство-1884”, кани  членовете на Общото събрание на  Редовно годишно отчетно събрание , което ще се проведе на 29.03.2017 година, от 17.30 часа в Лекционната зала при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Братство-1884” гр.Павликени за 2016 година.
  2. Отчетен доклад на Проверителната комисия при  НЧ „Братство-1884” гр.Павликени за 2016 година
  3. Изказвания по докладите.
  4. Приемане на Отчетните доклади.
  5. Приемане на Бюджет 2017 година.

Настоятелството на НЧ”Братство 1884”, напомня на своите членове, че членския внос може да заплатят в касата на читалището.

Реклама