Национален Фолклорен фестивал „Фолклорен извор“

I-во място за Женски народен хор при НЧ „БРАТСТВО-1884“ на Национален Фолклорен фестивал „Фолклорен извор“, с. Царевец, общ. Свищов.

царевец

Реклама