За нас

Началото на читалищната дейност датира от далечната 1884 г., когато шест години след освобождението на България неколцина будни българи поставят началото на културно-просветно дружество “Ройче”. И днес традициите и идеите на основателите остават живи и продължават да се обновяват от техните наследници – читалищните дейци.

 В читалището работи високо мотивиран екип, стъпил на демократичните традиции на читалищната идея, който изгражда съвременен образ на обществена организация, готова да посрещне предизвикателствата на утрешния ден.

 Основните цели и задачи на организацията са насочени към дейности и инициативи за развитие и обогатяване на културния живот на хората, запазване и развитие на обичаите и традициите на българския народ, развитие на гражданското общество, възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

Реклама